PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

 

Giá để dao thớt chai lọ inox nan 250mm -30%
2,960,000 đ
2,072,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 200mm -30%
2,800,000 đ
1,960,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 350mm -30%
3,120,000 đ
2,184,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 300mm -30%
2,960,000 đ
2,072,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 250mm -30%
2,440,000 đ
1,708,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 200mm -30%
2,200,000 đ
1,540,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 400mm -25%
3,280,000 đ
2,460,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 800mm -25%
3,200,000 đ
2,400,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 700mm -25%
3,040,000 đ
2,280,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 900mm -25%
3,360,000 đ
2,520,000 đ
Giá để xoong nồi inox hộp Vector, 800mm -30%
2,200,000 đ
1,540,000 đ
Giá để xoong nồi inox hộp Vector, 700mm -30%
2,100,000 đ
1,470,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 600mm -25%
35,750,000 đ
26,813,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 500mm -25%
34,100,000 đ
25,575,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 450mm -25%
30,360,000 đ
22,770,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng nan, 600mm -30%
11,600,000 đ
8,120,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng nan, 450mm -25%
10,000,000 đ
7,500,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng hộp, 600mm -35%
12,100,000 đ
7,865,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng hộp, 450mm -35%
10,500,000 đ
6,825,000 đ
Giá góc liên hoàn Vector dạng hộp -30%
8,600,000 đ
6,020,000 đ
Giá góc liên hoàn Vector dạng nan -30%
8,400,000 đ
5,880,000 đ
Phụ kiện cho góc tủ bếp MagicCorner -25%
25,300,000 đ
18,975,000 đ
Phụ kiện góc tủ bếp LeMans -25%
14,520,000 đ
10,890,000 đ
Giá để gia vị cho tủ bếp dưới 150mm -20%
4,334,000 đ
3,467,200 đ
Giá gia vị cho tủ bếp dưới, 300mm -20%
8,428,200 đ
6,742,560 đ
Giá gia vị Vector, 400mm -26%
2,650,000 đ
1,980,000 đ
Giá gia vị Vector, 350mm -25%
2,550,000 đ
1,913,000 đ
Giá gia vị Vector, 300mm -25%
2,440,000 đ
1,830,000 đ
Giá gia vị Vector, 250mm -25%
2,440,000 đ
1,830,000 đ
Giá gia vị Vector, 200mm -25%
2,200,000 đ
1,650,000 đ
Giá để xoong nồi inox hộp Vector, 900mm -25%
2,300,000 đ
1,725,000 đ
Bộ khay úp chén đĩa 600mm -25%
3,146,000 đ
2,360,000 đ
Bộ khay úp chén đĩa 500mm -25%
2,651,000 đ
1,989,000 đ
Bộ khay úp chén đĩa 800mm -25%
3,652,000 đ
2,739,000 đ
Bộ khay úp chén đĩa 900mm -25%
4,037,000 đ
3,028,000 đ
Giá nâng hạ bát đĩa 600mm -40%
8,100,000 đ
4,860,000 đ
Giá nâng hạ bát đĩa 700mm -40%
8,200,000 đ
4,920,000 đ
Giá nâng hạ bát đĩa 800mm -40%
8,300,000 đ
4,980,000 đ
Xem trang 1 | 2