PHỤ KIỆN BLUM

BẢN LỀ BLUM GIẢM CHẤN | RAY ÂM GIẢM CHẤN BLUM | TAY NÂNG BLUM

 

Tay nâng Blum AVENTOS HF màu xám -35%
4,191,000 đ
2,725,000 đ
Tay nâng Blum AVENTOS HF màu trắng -35%
4,257,000 đ
2,780,000 đ
Tay nâng Blum AVENTOS HK màu xám -20%
2,365,000 đ
1,892,000 đ
Tay nâng Blum AVENTOS HK màu trắng -20%
2,420,000 đ
1,936,000 đ
Tay nâng Blum SERVO-Drive cho AVENTOS HF -30%
24,771,000 đ
17,339,700 đ
 Tay nâng Blum SERVO-Drive cho AVENTOS HK -30%
27,159,000 đ
19,011,300 đ
Bản lề Blum giảm chấn trùm ngoài -25%
104,500 đ
78,375 đ
Bản lề Blum giảm chấn trùm nửa -25%
110,000 đ
82,500 đ
Bản lề Blum lọt lòng giảm chấn -25%
110,000 đ
82,500 đ
Bản lề Blum trùm ngoài -20%
44,000 đ
35,200 đ
Bản lề Blum trùm nửa -20%
49,500 đ
39,600 đ
Bản lề Blum lọt lòng -20%
55,000 đ
44,000 đ
Đế bản lề Blum -20%
18,700 đ
14,960 đ
Ray âm giảm chấn Blum 300mm -20%
847,000 đ
677,600 đ
Ray âm giảm chấn Blum 350mm -20%
440,000 đ
352,000 đ
Ray âm giảm chấn Blum 400mm -20%
462,000 đ
369,600 đ
Ray âm giảm chấn Blum 450mm -20%
462,000 đ
369,600 đ
Ray âm giảm chấn Blum 500mm --25%
369,600 đ
462,000 đ