PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

 

Giá để dao thớt chai lọ inox nan 250mm -30%
2,960,000 đ
2,072,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 200mm -30%
2,800,000 đ
1,960,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 350mm -30%
3,120,000 đ
2,184,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 300mm -30%
2,960,000 đ
2,072,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 250mm -30%
2,440,000 đ
1,708,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 200mm -30%
2,200,000 đ
1,540,000 đ
Giá để dao thớt chai lọ inox nan 400mm -25%
3,280,000 đ
2,460,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 800mm -25%
3,200,000 đ
2,400,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 700mm -25%
3,040,000 đ
2,280,000 đ
Giá để xong nồi inox nan Vector, 900mm -25%
3,360,000 đ
2,520,000 đ
Giá để xoong nồi inox hộp Vector, 800mm -30%
2,200,000 đ
1,540,000 đ
Giá để xoong nồi inox hộp Vector, 700mm -30%
2,100,000 đ
1,470,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 600mm -25%
35,750,000 đ
26,813,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 500mm -25%
34,100,000 đ
25,575,000 đ
Tủ kho 6 tầng Hafele, 450mm -25%
30,360,000 đ
22,770,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng nan, 600mm -30%
11,600,000 đ
8,120,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng nan, 450mm -25%
10,000,000 đ
7,500,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng hộp, 600mm -35%
12,100,000 đ
7,865,000 đ
Tủ kho 6 tầng Vector dạng hộp, 450mm -35%
10,500,000 đ
6,825,000 đ
Giá góc liên hoàn Vector dạng hộp -30%
8,600,000 đ
6,020,000 đ
Giá góc liên hoàn Vector dạng nan -30%
8,400,000 đ
5,880,000 đ
Xem trang 1 | 2